ETİKET ARŞİVİ: vela-havle-vela-kuvvete-illa-billahil-aliyil-azim.-defa-okuncak-selavati-serif-allahumme-salli-ve-sellim-ve-barik-ala-seyyida-ve-mevlana-muhammedinin-nuriz-zatiyyi-ve-sirrris-sariyyi-sirruha-fi-cemiy'il-asari-vel-esmai-ves-sifati-ve-sellim-tesliyma-.-defa-okuncak

Borçsuz Hayırlı Bir Ev İş Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar

Her Gün Abdestli Olarak 44 kere  Bismillahirrahmanirrahim, Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke ...