ETİKET ARŞİVİ: bismillahirrahmanirrahim.-kullilahumme-malikel-mulki-tu'til-mulke-men-tesau-ve-tenziul-mulke-mimmen-tesau-ve-tuizzu-men-tesau-ve-tuzillu-men-tesau-biyedikel-hayr-inneke-ala-kullu-sey'in-kadiyr-.-defa-okuncak-tesbih-duasi-la-ilahe-ilallahu-vahtehu-la-serike-leh-lehul-mulku-ve-lahul-hamdu-ve-hu-ve-ala-sey'un-kadiyr.subhanallahi-vel-hamdu-lillahi-vela-ilahe-ilallahu-vallahu-ekber

Borçsuz Hayırlı Bir Ev İş Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar

Her Gün Abdestli Olarak 44 kere  Bismillahirrahmanirrahim, Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke ...